.

به کانال خبر ورزشی TSA.news خوش آمدید

-اخبار مربوط به فوتبال استان            – برنامه سلام مربی          -اطلاع رسانی وقایع فوتبال

– نشست خبری                – گفتمان خبری                 – اخبار هیئت فوتبال استان                 – اخبار مربوط به فوتبال           – برنامه سلام مربی              – اخبار آموزشی

– تنها کانال خبری دارای مجوز بخش خصوصی                    – تنها کانال خصوصی تهیه و پخش برنامه ورزشی

اخبار فوتبالباشگاه طراحان استیلبرای آگاهی شما

TSA.news

اخبار آکادمی فوتبال باشگاه طراحان استیل,زیر 14استانی و کشوری